top of page

Polítiques i procediments cibernètics

Ajudant-vos a establir les normes bàsiques per al vostre personal

Podem ajudar-vos mitjançant:

  • Revisió de les polítiques i procediments existents

  • Redacció de noves polítiques i procediments

  • També hi ha disponibles plantilles personalitzables

  • Observant l'aplicabilitat als requisits de seguretat de protecció de Nova Zelanda (PSR)

  • Observant l'aplicabilitat al Manual de seguretat de la informació de Nova Zelanda (ISM)

  • Revisió de ciberresiliència

  • Model de maduresa de la capacitat cibernètica

  • Full de ruta de formació cibernètica

bottom of page