Serveis Cyber365

Descobriu la nostra experiència

Avaluacions de risc cibernètic

Identifiqueu quins actius són vulnerables i, a continuació, determineu la millor manera de protegir-los

Creeu, gestioneu i desplegueu equips de ciberbatalles

Preparació de defenses

writing on computer

ALTAVEU CLAU

Reserva un dels nostres ciberexperts

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

Polítiques i procediments de ciberseguretat

Les polítiques de ciberseguretat estableixen els estàndards de comportament del vostre personal i, potencialment, eliminen algunes de les vostres vulnerabilitats

Requisits generals de protecció de dades (GDPR)

Avaluacions d’impacte en la privadesa

Business Partners at Work